Літургійний календар традиційних Церков візантійського обряду

Головне меню
 
I.E.S.

Християнський Календар
є проектом
Інституту Екуменічних Студій

св. Макарій Великий 179

179. Люди, на яких спала роса Духа Божествен­ного життя і уразила їхні серця Божественною лю­бов'ю до небесного Царя Христа, прив'язуються до вишньої краси, до непроминаючої слави, до нетлін­ної величности, до незвіданого багатства правдиво­го й вічного Владики. Вони - в полоні любови -прямують до Христа і бажають знайти ті істинні блага, які споглядають духом. Задля цього за ніщо мають усе на землі: славу, велич, честь, багатство царів і князів, бо вразила їх Божественна краса і в душу їхню запало життя небесного безсмертя. То­му і бажають єдиної любови Небесного Царя, праг­нуть Його Єдиного мати перед очима, задля Нього відмовляються від усякої мирської любови та від­даляються од усяких земних зв'язків, аби тільки це прагнення жило завжди в їхніх серцях і не примі­шувалось до нього ніщо інше. (5,6)

Menu-bottom